شبی برای خلوت


دلم؟بیا امشب باهم خلوت كنیم

میدونم حالت خوب نیس ولی بیا باهم حرف بزنیم

دلم نفس بكش نذار بمیری

دلم تب داری داری میسوزی میدونم ولی محكم باش تو باید زنده بمونی

دلم جیغ نزنی سر دنیا میره

دلم گریه نكنی سیل اشكات دنیا رو به فنا دعوت میكنه

دلم زخمتو ببند رنگت نپره یه وخ عالم و آدم بفهمن چته

دلم كم نیار

دلم طاقت بیار

دلم مرد باش

دلم نفس بكش

نفس بكش

عمیق نفس بكش

میدونم نفس میكشی شیشه شكسته هات عذابت میده ولی بكش

نفس بكش دلم نفس بكشششششش

خواهش میكنم نفس بكش

التماس میكنم نفس بكش

دلم نذار بمیری نفس بكش

لعنتی نفس بكش تو نباید بمیری


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها